Marc legal

DECRET 82/2010

El decret 82/2010, de 29 de juny, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, a més de fixar el contingut d’aquestes.

Aquest decret s’aprova perquè existeix un decret estatal que regula l’autoprotecció: el RD 393/2007, de 27 de març, on s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a les activitats que puguin donar orígen a situacions d’emergència.

A més, la Llei 4/97, de protecció civil de Catalunya i l’LO 6/06 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya així ho detallen.

A continuació us oferim un resum de documents on podreu trobar un resum de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, El Decret 82/2010 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 07/07/2010, al número 5665 (PDF), També trobareu més informació a la pàgina web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

BASE_PPTBASE_PDF

BASE_WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPCPTC

La Generalitat de Catalunya, via la Conselleria de Cultura i depenent de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, disposa del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC).

A la pàgina web de la Direcció General de la Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals hi trobareu tota la informació, a més de poder consultar el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

També us adjuntem el document de reconeixement i autorització de manifestacions festives amb ús d’artificis pirotècnics, amb última actualització el 07/02/2011.

BASE_WEBBASE_PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITC-18

La ITC 18 va entrar en vigor el 8 de novembre de 2011. La rellevància d’aquesta recau en el fet que regula la utilització de pirotècnia no marcada com a producte CE i estipula la formació dels grups de foc (CRE i RGCRE).

En aquesta pàgina hi trobareu la ITC publicada al BOE núm 113 (08/05/2010), També us adjuntem un resum de la mateixa ITC-18, amb els punts més destacables i Us adjuntem finalment la presentació de la ITC-18 a la Formació dels RGCRE

BASE_PDF

BASE_PDF

BASE_PPT

PAU

L’institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb la col·laboració de la Direcció General de Protecció Civil, van elaborar un seguit de material per a l’elaboració dels Plans d’Autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, els coneguts popularment com a PAU.

També s’especifica, a l’apartat C2.3 del document adjunt, informació de les assegurances i contractes dels grups de foc, la manipulació de material pirotècnic, mesures de seguretat, entre altres. També podreu trobar més informació sobre els PAU i altres temes relacionats a la web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’apartat de Protecció Civil.

BASE_PDF

BASE_WEB

 

 LLEI DE TRANSPARÈNCIA i REFORMA FISCAL 2015

La reforma fiscal incideix en la gestió i la fiscalitat de les entitats sense afany de lucre. L’obligatorietat de presentar la declaració informativa amb tercers (el model 347) i l’Impost sobre Societats són dues de les principals novetats. Aquesta reforma fiscal es fonamenta en dues modificacions legislatives aprovades pel Govern de l’Estat:

  • El Reial Decret 828/2013, publicat al BOE Núm. 257, de 26 d’octubre de 2013, que introdueix les novetats vigents pel que fa al Model 347
  • La reforma aprovada el 27 de novembre de 2014 que va ser publicada al BOE Núm. 288, de 28 de novembre de 2014, que es desenvolupa mitjançant les tres lleis: Llei 26/2014, que modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF, Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, que modifica la Llei de l’IVA

Alhora, l’aprovació de les lleis, estatal i autonòmica, de transparència obliga determinades associacions (a grans trets, les que reben subvencions o ajuts públics de més de 5.000€  l’any i que suposin el 40% dels seus ingressos anuals) a la publicitat activa.

 

Finalment, el 28-2-2015, el Consell de Ministres va aprovar la modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’impost de Societats en els termes que es preveien.

 

Més informació a la web del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i al PDF de la sessió informativa que va organitzar l’Ajuntament del Vendrell amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarres

 

BASE_WEBBASE_PDF